פיקוד העורף התרעה במרחב

שאלות נפוצות

02/04/14 11:58 

1. מי זכאי להגיש הצעות למכרז?

זכאים להגיש הצעות למכרז יוצרי קולנוע וטלוויזיה (במאים/תסריטאים) בעלי ניסיון קודם מוכח; מפיקים בעלי ניסיון קודם ומוכח בהפקה ובניהול הפקה ו/או בוגרי בתי''ס גבוהים לקולנוע וטלוויזיה. הצעות של סטודנטים ללימודי תואר ראשון ושני לא יתקבלו.

 

2. כיצד מגישים את ההצעות?

את ההצעות יש להגיש בשבעה (7) עותקים מודפסים, כרוכים וחתומים הכוללים את כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 שלהלן. ההגשות ישלחו למשרדי רשת לפי הכתובת הבאה, לא יאוחר מתאריך מסירה אחרון - 30/04/14, בשעה 12:00. הצעות שיתקבלו במשרדי רשת לאחר תאריך זה לא יטופלו.

כתובת למשלוח הצעות:
''דרמה ברשת''
רשת (בקומת הכניסה)
רח' הברזל 23
תל אביב 697103. מה צריכה לכלול ההצעה?

על כל הצעה לכלול:

* טופס רישום הנמצא להורדה באתר.
*סינופסיס (עד עמוד A4 מודפס, הכולל טאג-ליין, רפרנסים, על מי ועל מה הסדרה, פוטנציאל רב
עונתי)
*עד 9 עמודים נוספים הכוללים התייחסות לדמויות המרכזיות, מנגנון דרמטי, עלילה עונתית
ועלילות פרקים – בהתאם לז'אנר, סגנון ויזואלי, סינופסיס מורחב לפרק נבחר
*תקציר ביוגרפיה מקצועית של יוצרי הסדרה (עד עמוד לכל יוצר)

 

4. האם אפשר לכלול חומרים נוספים?

לא ניתן לצרף חומרים נוספים (כתובים ו/או מצולמים). הצעה שתכלול חומרים נוספים לא תעמוד בתנאי הסף ותפסל.

 

5. איך ניתן לוודא כי ההצעה הגיעה ליעדה ברשת?
באחריות המגיש לוודא שקיבל אישור קבלת החומרים במייל מרשת, בתוך שבועיים מיום הגשתם.

 

6. האם ניתן להגיש פרויקט שפותח במסגרת הפקתית ו/או שידור אחרת?

ניתן להגיש פרויקט שפותח במסגרת הפקתית ו/או שידור אחרת כל עוד מצורפים להגשה מכתבי שחרור המעידים על יכולתו של המגיש/ים להתחייב משפטית לרשת ומסמכים המעידים על בעלות בלעדית בזכויות הקניין הרוחני בפרוייקט.

 

7. האם יש מגבלה לגבי מספר הפרויקטים שניתן להגיש?
אין הגבלה לכמות ההצעות שכל משתתף יכול להגיש במסגרת הפרויקט.

 

8. מהי מסגרת הזמן לפיתוח?

הפרויקטים יפותחו בתוך שלושה (3) חודשים מרגע חתימת הסכם פיתוח. עם זאת, רשת שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת הפיתוח בפרויקטים נבחרים.

 


9. כיצד מתבצע תהליך המיון והבחירה של הפרויקטים?

תהליך המיון יתבצע על ידי וועדה המורכבת מנציגים אותם תבחר רשת. בשלב ראשון יבחנו כלל ההצעות. פרויקטים שיבחרו במיון הראשוני יעברו לשלב השני, בו יקבלו, מציעים נבחרים , לפי החלטת הועדה, הזדמנות להציג את הצעתם (פרזנטציה). לאחר מכן תחליט הועדה על ההצעה או ההצעות הזוכות בפרויקט.

 

10. כיצד ינתנו התשובות?

תשובות שליליות ישלחו במייל. פרויקטים אשר יעברו את שלב המיון הראשוני ויעלו לשלב הפרזנטציה יקבלו עדכון טלפוני ויתואם מולם מועד לפרזנטציה. תשובות חיוביות סופיות ימסרו בטלפון.

 

11. האם ניתן לקבל חזרה את החומרים שהוגשו?

אין אפשרות לקבל חזרה חומרים שהוגשו ורשת אינה מתחייבת לשמרם. מומלץ למגישים לשמור לעצמם עותק של ההצעה שהוגשה. רשת לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו לחומרים שהוגשו.

 

12. לאן וכיצד ניתן לפנות לצורך שאלות נוספות?

 

שאלות והבהרות ניתן להפנות לכתובת המייל: drama@reshet.tv

 

בהצלחה!

לטופס הרשמה>>

לתקנון>>