את מי הייתם מחזירים לתוכנית?

אילו יכלתם, למי המודחים הייתם נותנים גלגל הצלה?

  • שתפו את החברים -

  • שתפו את החברים -