פיקוד העורף התרעה במרחב

תהליך הרישום

29/10/13 07:19
נפתחה  ההרשמה למחזור יז שיפתח בפברואר 2013. הלימודים יתקיימו בימי שני בין השעות 17:00 - 21:00.  

תהליך המיון והקבלה מורכב משני שלבים:
• שלב א' - מבחני קבלה בכתב.
• שלב ב' - ראיונות קבלה אישיים למועמדים הסופיים בלבד (אלו אשר עברו את שלב א' בהצלחה).
תהליך המיון והקבלה ייקבע ויפוקח על ידי ועדת הקבלה של חברת ";;;;;;;;;;רשת";;;;;;;;;;בהתאם לשיקולים מקצועיים רלוונטים. תשובות יישלחו לנרשמים בהתאם.


תנאי סף (במסלול הפקה, תחקירנות ועריכת תוכן בלבד)
• תעודת בגרות מלאה.
• תואר ראשון - יתרון.
• ניתן לצרף המלצות.


תנאי בסיס לקבלת תעודת גמר
מועמד שיתקבל לתוכנית ההכשרה חייב יהיה לעמוד בתנאי הבסיס הבאים:
• נוכחות בלכל הפחות 85% מהשיעורים וסדנאות הלימוד.
• הגשת עבודות, תחקירים וכל מטלה שתידרש.


סדרי ההרשמה
המעוניינים יגישו את מועמדותם בכתב, על בסיס טופסי הרישום שלהלן לחברת ";;;;;;;;;;רשת-נגה";;;;;;;;;; בכתובת:
רשת-נגה
עבור רשת - בית הספר למקצועות הטלוויזיה
רח' הברזל 23
תל אביב, 69710

 

 להורדת טופס הרישום >>

 

לטפסי הרישום יש לצרף:
• קורות חיים
• אישור העברת תשלום עבור דמי הרישום בסך 200 ש";;;;;ח (כולל מע";;;;;מ), על פי ההנחיות המצויות בטפסי הרישום (יש לצרף לטפסי הרישום את טופס הקבלה המקורי).


שכר לימוד
שכר הלימוד במסלול הפקה, תחקירנות ועריכת תוכן הינו 9,000 שקלים.

ניתן לשלם את שכר הלימוד ב-6 תשלומים שווים
מוכר לפקדון חיילים משוחררים


הערות
• דמי ההרשמה (בסך 200 שקלים) לא יוחזרו.
• חברת רשת אינה מתחייבת להעסיק את בוגרי הקורס.
• חברת רשת שומרת לעצמה הזכויות לבטל או לדחות את תחילת הלימודים, בהתאם לשיקולים פנימיים.

שאלות על בית הספר ותהליך הרישום יש להפנות ל- school@reshet.tv
או לטלפון 03-7690075 - רכזת הסטודנטים: ליאת פלינט.