תהליך הרישום למסלול הגשה

  • שתפו את החברים -

 

 קורס מגישי טלוויזיה נפתח פעם בשנה בלבד.

המחזור הבא של קורס המגישים יפתח באוקטובר 2014.

החלה ההרשמה

מסלול מגישי טלוויזיה - תהליך המיון והקבלה מורכב משני שלבים:
• שלב א' - מבחני קבלה בכתב ואודישן מצולם.
• שלב ב' - ראיונות קבלה אישיים למועמדים הסופיים בלבד (אלו אשר עברו את שלב א' בהצלחה).
תהליך המיון והקבלה ייקבע ויפוקח על ידי ועדת הקבלה של חברת ";;;;רשת";;;; בהתאם לשיקולים מקצועיים רלוונטים. תשובות יישלחו לנרשמים בהתאם.
 

תנאי קבלה
- גיל 18 ומעלה
- אודישן מצולם
- מבחן בכתב
- ועדת קבלה

שכר לימוד
שכר הלימוד במסלול מגישי טלוויזיה הינו 12,000 שקלים.
ניתן לשלם את שכר הלימוד ב-6 תשלומים שווים.


תנאי בסיס לקבלת תעודת גמר
מועמד שיתקבל לתוכנית ההכשרה חייב יהיה לעמוד בתנאי הבסיס הבאים:
• נוכחות בלכל הפחות 85% מהשיעורים וסדנאות הלימוד.
• הגשת עבודות, תחקירים וכל מטלה שתידרש


סדרי הרשמה
המעוניינים יגישו את מועמדותם בכתב, על בסיס טופסי הרישום שלהלן לחברת ";;;;רשת-נגה";;;; בכתובת:
רשת-נגה
עבור רשת - בית הספר למקצועות הטלוויזיה
רח' הברזל 23
תל אביב, 69710

 

להורדת טופס הרישום >>

 

לטפסי הרישום יש לצרף:
• קורות חיים
• אישור העברת תשלום עבור דמי הרישום בסך 200 ש";;;;ח (כולל מע";;;;מ), על פי ההנחיות המצויות בטפסי הרישום (יש לצרף לטפסי הרישום את טופס הקבלה המקורי).


הערות
• דמי ההרשמה (בסך 200 שקלים) לא יוחזרו.
• חברת ";;;;רשת";;;; אינה מתחייבת להעסיק את בוגרי הקורס.
• חברת ";;;;רשת";;;;שומרת לעצמה הזכויות לבטל או לדחות את תחילת הלימודים, בהתאם לשיקולים פנימיים.

מספר מלגות יוענקו למתאימים

שאלות על בית הספר ותהליך הרישום יש להפנות ל- school@reshet.tv
או לטלפון 7690075 - 03 רכזת הסטודנטים: ליאת פלינט 


 

  • שתפו את החברים -