פיקוד העורף התרעה במרחב

נקודות זכות אקדמיות

עוברים מבית הספר למכללה האקדמית נתניה

11/05/13 08:47הסכם לשיתוף פעולה בין בית הספר למקצועות הטלוויזיה ";;הברזל 23";; של ";;רשת";; ערוץ 2 ובית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה, יאפשר לתלמידי ביה";;ס של ";;רשת";; להמשיך את לימודיהם לתואר אקדמי בתקשורת במכללה האקדמית נתניה בתנאים מיוחדים.

סטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו ב";;רשת";; – יוכל להמשיך את לימודיו לתואר ראשון בתקשורת במכללה האקדמית נתניה,שתעניק לסטודנט נקודות זכות, על פי לימודיו בבית הספר של ";;רשת";; וכללי המל";;ג. סטודנטים שיתקבלו ללימודי תואר שני בתקשורת במכללה האקדמית נתניה יוכלו להיעזר בלימודיהם המקצועיים בבית הספר של ";;רשת";; כל סטודנט בשתי תכניות אלה יקבל הנחה משמעותית בשכר הלימוד לתואר במכללה האקדמית נתניה.

פירוט התכניות:

תואר ראשון

א. תנאי קבלה: יתקבלו מועמדים העומדים בתנאי הקבלה של המכללה האקדמית נתניה שעברו בהצלחה את לימודיהם בביה";;ס של ";;רשת";;

ב. חובות להשלמת התואר הראשון: המכללה האקדמית נתניה תכיר בקורסים הנלמדים בביה";;ס של ";;רשת";; בהיקף של עד 28 נקודות זכות: עד 16 נ";;ז בסדנאות (היקף הנדרש בתואר הראשון במכללה) ועד 12 נ";;ז בשיעורים עיוניים, בהתאם לכללי המל";;ג. לכל סטודנט בוגר ";;רשת";; תבנה מערכת לימודים בהתאמה אישית, בהתאם לדרישות התכניות, הישגים לימודיים וכללי המל";;ג.

ג. הנחה בשכר לימוד: תלמידי ביה";;ס של ";;רשת";; שילמדו על פי תנאים הנ";;ל ישלמו שכר לימוד בהיקף של 225% לתואר כולו, במקום 300% (100% לשנה במשך 3 שנים), שמשלמים סטודנטים בתכנית הרגילה.

תואר שני

א. תנאי קבלה: ציון משולב של ממוצע הציונים בתואר הראשון, ההישגים בביה";;ס של ";;רשת";;, וראיון אישי במידת הצורך. סטודנטים מתקדמים בביה";;ס של ";;רשת";; שיימצאו מתאימים, יוכלו להשתלב בתכנית התואר השני תוך כדי לימודיהם ב";;רשת";; . מי שאינם בוגרי תואר ראשון בתקשורת יידרשו ללמוד קורסי השלמה.

ב. חובות להשלמת התואר השני: התכנית המוצעת לבוגרי ";;רשת";; היא התכנית הרגילה, הדורשת השלמת 35 נקודות זכות.

ג. תכנית הלימודים כוללת 13 קורסים הכוללים מרכיבים עיוניים (קורסי תשתית, קורסי חובה מתקדמים, סמינריונים שנתיים, סוגיות בתקשורת) ומעשיים (מעבדות, סדנאות ופרויקט גמר). לכל סטודנט בוגר ";;רשת";; תבנה מערכת לימודים בהתאמה אישית, בהתאם לדרישות התכניות, הישגים לימודיים וכללי המל";;ג.

באישור הועדה המתאמת של שני המוסדות, יוכלו סטודנטים להסתייע בלימודיהם בביה";;ס של ";;רשת";; כפי שייקבע ע";;י מורי הקורסים לתואר שני בביה";;ס שלנו ובהתאם לדרישות המקובלות בו על פי כללי המכללה והמל";;ג.

ד. הנחה בשכר לימוד: מלגה בשיעור 20% משכר הלימוד במכללה תינתן לבוגרי ביה";;ס של ";;רשת";; שיתקבלו ללימודים בתכנית התואר השני בתקשורת במכללה האקדמית נתניה.

ה. אפשרות לימודים ב";;רשת";; עבור סטודנטים בבית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה: בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה יאפשר לתלמידי התואר הראשון ללמוד בסדנאות מסוימות בבית הספר של ";;רשת";;

בכל הנושאים הנוגעים ללימודי התואר הראשון והשני בביה";;ס לתקשורת שלנו, תלמידי ובוגרי ביה";;ס של ";;רשת";; שילמדו במסגרת התכנית יהיו סטודנטים לכל דבר, כמקובל במכללה האקדמית נתניה.

 


הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת