פיקוד העורף התרעה במרחב

התמודדות יעילה עם "ריב אחים"

קלף הקסם - להורות סמכותית ורגישה - התמודדות יעילה עם "ריב אחים"

מערכת רשת 09/03/12 09:57תכנון והיערכות

 

1. קביעת סדר יום ברור לכל אחד מהילדים במשפחה : מתי, איפה, כמה
    - הקפדה על זמן משותף וזמן לבד – לשמור על המרחב הפרטי של כל אחד בנפרד.
2. הגדרת ציפיות ברורה לפעילות : למי מותר, ממתי עד מתי...
3. הגדרת ציפיות להתנהגות : לא מקללים, לא צועקים, לא טורקים דלתות..
4. הגדרת תוצאות אי עמידה בציפיות – מלמד אחריות, לדוגמא : ";עדי ורועי אני מזכירה לפני שאתם מתחילים לשחק –
בלי קללות ובלי צעקות, כל אחד בתורו, אם יש קושי אני מבקשת לנסות לפתור את הדברים ואם לא מצליחים לפנות
אלי. במידה ואשמע צעקות – המשחק יופסק לשניכם ל 1/2 שעה";
5. הגדרת טריטוריה – הגדרת התנאים לפעילות משותפת ופעילות שאינה משותפת, לדוגמא: ";היום כשרועי יארח את
מיכל בחדרו- אינך רשאית להפריע להם, להיכנס לחדר ואף לשבת ליד דלת חדרו";
6. משחקי תפקידים -מהו האופן הנאות לענות או לפנות לאח, תוך חיזוק נלהב של פניה נימוסית
7. חיזוק שת";פ ומשחק יפה – על אינטראקציות נכונות והיעדר ריב, בייחוד במצבים שעל פי ניסיון ההורים עלולים לעורר
ריבים (הנמיך קול הטלוויזיה על פי בקשת האח, יצא מחדר בעקבות בקשת אחיו וכו')
תגובה חינוכית יעילה

1. לצפות, להסתכל - לא להתערב כל עוד אין אלימות מילולית ופיסית
2. כשמתערבים (לעיתים רק נוכחות מהווה גורם ממתן) חשוב להקפיד על :
   - קרבה פיסית
   - הערה אסרטיבית קצרה וברורה
   - תביעה למשחק / וויכוח נאות
   - החזרה לשיתוף פעולה ומשחק
   - אם לא עוזר – פסק זמן ובסיומו החזרה למצב המשחק


 כשההורה לא נכח בזמן הריב

 

   - בירור הגרסה עם כל ילד בנפרד – לא משנה ";מי התחיל";
   - אם הדיווח מהימן (או שיש סימן חיצוני כמו- שריטה או פציעה אחרת) - לפעול בהתאם.
   - אם ההורה לא בטוח במהימנות הדיווח - על ההורה לומר ";אינני מצליח להבין מדבריכם מה בדיוק קרה- אני
מזכיר שההתנהגות המצופה הנה ...לכן כעת אשגיח עליכם מקרוב";.

 

מקרה ספציפי - ריב אחים בזמן נסיעה במכונית

 

   - הגדרת ציפיות לפני הכניסה למכונית או מיד לפני התחלת הנסיעה.
   - הכנה מראש של משחקים לדרך
   - חיזוק התנהגויות נאותות
   - הגבה מיד בתחילת התפתחות הריב – ";זה מסכן את הבטיחות של כולנו, אני מבקש להפסיק מייד – נגיע לסבא
     וסבתא ונדבר על כך";
   - אם מתפתח ריב קשה- יש לעצור את המכונית בצד, להוציא את הילד מהמכונית ולהגיב אליו בתגובה אסרטיבית.
   - יש אפשרות לקחת ";רשם קול ";ולהקליט את הריב, ואחר-כך בבית להשמיע ההקלטה ולהגיב

 

בהצלחה,
פרופ' עמוס רולידר