פיקוד העורף התרעה במרחב

ישיבה משפחתית שבועית

נלמד להקשיב האחד לשני ולשוחח בהנאה

מערכת רשת 17/02/12 07:07 

הורה יקר,
מתי יצא לך לאחרונה לשבת עם ילדיך ולשוחח. אני מתכוון למצב בוהטלוויזיה, המחשב, והטלפונים הניידים סגורים ואתם יושביםעם ילדיכם ומנהלים שיחה רגועה על נושאים החשובים לכם, לילדיכםוללכידות המשפחה.
 
הכוונההיא למפגש משפחתי שבועי חשוב מאין כמוהו שאורכו בתחילה  לא יותר מעשרים דקות  בו מתנהלת שיחה רגועה, בה כאשר אחד מבני המשפחה מדבר כולם מקשיביםומאפשרים לו לסיים את דבריו גם כאשר הדברים אינם תמיד נוחים לאוזנם שלהשומעים. זו שיחה בה כל אחד מבני המשפחה מספר על השבוע שהיה לו והאחריםמגלים התעניינות אמיתית במתרחש בחיי האחר.
 
ברצוני להזהירכם כי גם אם אתם שותפים לדעתי וחושבים כי לקיומה של פגישהמשפחתית שבועית כזו יש ערך חינוכי רב, לא קל יהיה למסדה. חלק מהילדים,בעיקר המתבגרים, לא יבינו, לא יקבלו ואפילו יסרבו להקדיש עשר דקות מחייהםלפגישה קבועה כזו. הם יטענו כי זהו בזבוז זמן, ואם יש לכם ההורים משהו חשובלומר להם, הרי בשביל זה נוצר הסמס...
 
אל תוותרו, עמדו על דעתכם וחייבו את כל בני המשפחה להיות נוכחיםושותפים לפגישה שבועית זו. עד מהרה, יהפוך מפגש שבועי זה ללהיט השבוע אותו כל בני המשפחה יקפידו לא להחמיץ.
 
להלן פרטים שיסייעו לכםלארגן ולמסד את המפגש המשפחתי:   
 
 1. מטרת המפגש   היא ללמוד להקשיב לדברי בן המשפחה עד תום, להתעניין באשר מתרחש בחייהם שליתר בני הבית, לתת ולקבל משוב על התנהגויות הראויות לציון ועלקשיים שהתעוררו, להפיק לקחים, להגדיר ולתאם ציפיות ובעיקר לתכנן את השבועהקרוב בהתאם לכך.
 2. המלצתי למועד המפגש היא לקיימו לפחות בכל מוצאי שבת, בנוכחות כל בניהמשפחה. במשפחות בהם משתתפים מבוגרים נוספים בגידולם וחינוכם של הילדים, כגון מטפלת או סבא וסבתא, חשוב להזמינם לפחות למפגש אחד בחודש.
 3. חשוב להגדיר תנאים ההכרחיים לקיום המפגש - ליד שולחן, ללא כל עיסוק אחר, ללא רעשי רקע - טלוויזיה כבויה וטלפונים סגורים, למשך כל זמן המפגש.
הורה יקר,
לאחר שהצלחת לקבוע עם ילדיך מפגש שבועי, במקום ובזמן הנוחים לכולם, כולם ישובים ליד שולחן, כיבו את הטלפונים הניידים, את הטלויזיה ואת המחשב. עכשיו צריך לחשוב ולתכנן כיצד יראה המפגש, מה תוכנו ומהן מטרותיו.
 
להלן עצותיי לבניית תוכן המפגש המשפחתי :
 
 1. בתחילת המפגש ובמיוחד בפתיחת המפגש הראשון, רצוי להגדיר ולהסביר לילדים את מטרתהמפגש. חשוב לציין בפניהם כי המפגש השבועי יאפשר לסכם את השבוע שעבר, לתתולקבל משוב, לשוחח על דברים שמעיקים או העיקו השבוע, לפרגן האחד לשני, לקבל החלטות ולתכנן את הפעילויות לשבוע הבא. המפגש יאפשר לכל אחדמבני המשפחה להשמיע ולשמוע ויסייע לשמור על אווירה נעימה במשפחה.
 2. חשוב להסביר בתחילת השיחה לכל הנוכחיםאת הציפיות לאופן בו תתנהל השיחה כדי ללמד ערכי הקשבה וסובלנות הדדית. לשם כך ניתן לומר לילדים: ";כל דברשתרצו לומר במהלך המפגש, יש לו מקום והוא חשוב, אך כל אחד בתורו, ללא התפרצות לדברי האחר, תוך שימוש בשפהמכבדת, ללא הרמת קול, גם אם משהו נראה לא נכון או מרגיז. חשוב שנקשיבבסבלנות ונחכה עד שהדובר יאמר את דבריו. אנחנו גם לא קמים עד אשר מסיימיםומקפידים לא להשתמש בטלפונים הניידים";.
 3. בתחילת המפגש כדאי למסד נוהג בו כל אחד מבני המשפחה פונה לבן משפחה אחרומתעניין כיצד עבר עליו השבוע. ייתכן וזה ייראה מלאכותי בתחילה, אך הניסיון מלמד כי במשך הזמן ההתעניינות ההדדיתהופכת בהדרגה לטבעית וכנה.
 4. כלאחד מבני המשפחה מספר בתורו על משהו טוב / משמח שקרה לו השבוע. ילדיך ילמדו לא להתעלם מדברים חיוביים המתרחשים בחייהם.
 5. לאחר תיאור החוויות הנעימות, יכול כל אחד מבני המשפחה בתורו לשתף את שארהנוכחים במשהו שהיה לי קשה / מרגיז השבוע.
 6. שאר בניהמשפחה יכולים לתת משוב או לבקש פרטים נוספים על האירועים המשמחים או הלאמשמחים הנשמעים במהלך המפגש.
 7. לאחר תיאור החוויות, חשוב לתת לילדים משוב מההורים על התנהגותם ותפקודם בשבוע שחלף. חשוב מאוד להתחיל במתן משובחיובי ורק לאחר מכן משוב על התנהגויות בלתי ראויות שחשוב לשפרן בשבועהקרוב. תמיד יש משהו חיובי להגיד וחשוב ביותר להתחיל ממנו.
 8. על פי אותם העקרונות, מומלץ לעודד את ילדיך לתת לך ולאחיהם משוב על השבוע שחלף. גם כאן יש להקפיד כי תחילה יינתן המשוב החיובי והמפרגן ולאחר מכן יציינו דבריםשהיו קשים להם או הרגיזו אותם ולדעתם חייבים להשתנות בשבוע הבא. חשוב לשבח את ילדיך עלהתבטאות מכבדת, במיוחד כאשר הם משוחחים על עוול או אי צדק שלדעתם נגרמולהם. לדוגמא אפשר לומר: ";אתה שומר על קור רוח ואיפוק ומדבר בצורה מכבדת,למרות שאנחנו יודעים שהדברים מאוד מכעיסים אותך. כל הכבוד!";
 9. החלקהאחרון והחשוב ביותר של המפגש השבועי, רצוי שיוקדש לתכנון השבוע הקרוב - לו";ז ותאום ציפיות לשבוע הקרוב. התכנון יכלול ציון לוחות זמניםלדברים הקבועים במהלך השבוע כמו שעת השכמה, הכנת שיעוריבית, סידור החדר, שעת מקלחת ושינה וכדומה וכן פעילויות נוספות המתוכננות לאותושבוע. את כל המידע הזה ניתן לכתוב על לוח תכנון שבועי ולתלותו על המקרר במקום בולט.