פיקוד העורף התרעה במרחב

תכנון פיננסי לצורך קבלת משכנתא

רכישת דירה היא צעד משמעותי בחיי כולנו הכרוך בהתלבטויות ובהחלטות חשובות

29/07/14 10:59רכישת דירה היא צעד משמעותי בחיי כולנו הכרוך בהתלבטויות ובהחלטות חשובות שיש לקבל. אנו ממליצים לכם כצעד הראשון לקראת דירה משלכם לבצע תכנון פיננסי שיסייע לכם בקבלת ההחלטה בנוגע ללקיחת ההלוואה.  

לתכנון הפיננסי חשיבות בבדיקת ההוצאות הכרוכות ברכישת הדירה (הערכת מחיר הדירה וההוצאות הנלוות לרכישתה), המקורות הכספיים העומדים לרשותכם והערכת ההכנסות הצפויות במהלך תקופת ההלוואה. נתונים אלה יסייעו לכם בחישוב גובה ההלוואה הנדרשת, בבחירת סוג ההלוואה המתאימה לכם ובאומדן יכולתכם כלווים לעמוד בהחזרים החודשיים. 

אנו במזרחי-טפחות ממליצים לכם לערוך תוכנית פיננסית ראשונית ולהגיש בקשה להלוואה עוד לפני החתימה על חוזה הרכישה. הגשת בקשה להלוואה תאפשר לכם לקבל מהבנק אישור לסכום הדרוש לכם מבעוד מועד וכן, לקבל אומדן ביחס למימון שתוכלו לקבל לצורך רכישת הדירה.  

איך מתבצע התכנון הפיננסי?

·       הערכת שווי דירה וההוצאות הכרוכות ברכישתה:  טרם הרכישה אנו ממליצים תוכלו לבדוק ולהכיר את רמות המחירים באזורים שונים.  מומלץ לברר גם על עלויות מסי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה ומס מכירה), דמי תיווך, הוצאות נלוות כמו בדק בית, שכר טרחה לעורך הדין ושמטפל בעסקה עוד.

·       בדיקת המקורות הכספיים העומדים לרשותכם למימון עסקת הרכישה, מלבד המשכנתא: דמי המכירה של הדירה הישנה, עזרה מההורים, חסכונות, הלוואות ממקום עבודה או ממקורות אחרים ועוד.

·       הערכת הכנסות עתידיות: דוגמת קופת גמל או תוכנית חיסכון שעתידה להיפרע. הערכה זו תקל עליכם בבחירת מסלול ההלוואה מתאים שיאפשר לכם לסלק בעתיד את ההלוואה או לפחות להקטינה.

·       חישוב היקף ההלוואה המבוקשת, לרבות הלוואת הזכאות(במידה ואתם זכאים), צריך להיגזר מסכום העלויות (מחיר הדירה וההוצאות הנלוות) בניכוי סך מקורות המימון האישיים.

חישוב ההחזר החודשי

השלב הבא לאחר הערכת שווי דירה וקביעת סכום ההלוואה הוא בניית הרכב ההלוואה המתאים לצרכיכם וליכולתכם הכלכלית (חישוב ההחזר החודשי). ייתכן כי בעקבות התכנון הפיננסי יתברר כי עדיף לשקול עסקת רכישה חלופית, זולה יותר, או לשנות את הרכב ההלוואה ואת תנאיה (למשל, לקצר את תקופת ההלוואה או להאריכה). 

סך ההחזר החודשי ביחס לרמת הכנסה

סך ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא תלוי בכמה גורמים, כגון גובה ההכנסה נטו למשק הבית, סך ההתחייבויות הקבועות של משק הבית, מספר הנפשות ועוד.

הבנק מאשר את הרכב ההלוואה ואת ההחזר החודשי הנגזר ממנו רק לאחר בחינת הנתונים האישיים שלכם בעת הגשת הבקשה לקבלת הלוואה.

טבלת תכנון פיננסי

לאחר הערכת שווי דירה ובדיקת מקורות המימון השונים שעומדים לרשותכם, כדאי לרכז את כל הנתונים באופן שיאפשר לכם להבין את תמונת המצב ואת הכיוון אליו פניכם מועדות. תכנון פיננסי מקדים חיוני ביותר לקראת החתימה שלכם על חוזה רכישת הדירה ולפני שאתם פונים לבנק כדי לקבל אישור עקרוני להלוואה.

 

לפרטים נוספים, לחצו כאן והמומחים של טפחות יחזרו אליכם, או חייגו 8860*