{{Data.TitleVml}}

{{Data.TitleProgram}}

הכי נצפים ({{Data.ListRelationsMostViewedCount}})

{{Data.CatName}}

{{item.Title}}

{{item.Title}}

הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

תגובות

הוסף תגובה
  • 1

    תאוות החשיפה העבירה אותכם על דעתכם

    אלי בר | 02/07/15 20:07

    כתבה שעורירית , ניצול מצוקה רגעית של אם חד הורית לכל אדם יש זכות לגלות מי הוריו זה ברור ,אבל הזכות הזאת לא גוברת , כאשר צד ג'' מרובים שלא נתנו את הסכמתם לכך היא פגיעה בפרטיות במיוחד בנפטרת שהתעקשה לשמור על הסוד ובני משפחתה , משפחת הערבי שדרשה לא להחשף וכד'' , בנוסף מעורבים כאן קטינים ,ברור לי שהאם נתנה הסכמתה לחשיפת הקטינים אבל ממש לא היתי נשען על הסכמתה ואני בטוח שבניתוח לאחור היא מצטערת צער רב על החשיפה הזאת , מקרה כזה דינו להתברר בבית דין למשפחה בדלתיים סגורות ,לא לעיני כל העולם , אין לי ספק כי הילד יהיה אומלל לכל חיו סיכוי השידוך שלו יפחתו יתעמרו בו ילדים באכזריותם יכנו אותו "ערבי " לא רק זאת משרד החקירות שביצע את החקירה בתאוות פרסום רמס ברגל גסה כל חוק הרשום באתיקה המקצועית של החוקרים הפרטים , מחר גם באם אקבל הסכמה של מזמין החקירה לא אפרסם פרטים פוגענים קשים שבהם נפגעים צדי ג'' . !!!!! וגם באם בחקירה יהיו מיליוני דברים פיקנטיים ומעניינים

    הגב להתגובה זו | סגור