יום א': תחזית מזג האוויר

במשך היום יהיה נאה ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות