יום ה': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר הצפוי במהלך היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, ובערב מזג האוויר יהיה נוח. ביום הכיפורים תורגש התחממות קלה אך עדיין מזג אוויר יהיה נוח. בראשון הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ובשני מזג האוויר ייעשה שרבי