יום ד': תחזית מזג האוויר

במהלך היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יִרדו מעט. מחר וביום שישי לא יחול שינוי בטמפרטורות. ביום הכיפורים הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר יהיה נוח. ביום ראשון תורגש התחממות