יום א': תחזית מזג האוויר

היום לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות ברחבי הארץ. לקראת יום שלישי צפויה התחממות קלה