יום ג': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר היום יוסיף להיות חם. תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים, עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד. בהמשך השבוע לא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר. הקלה קלה בעומס החום תורגש ביום שבת