יום ג': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר היום צפוי להיות נאה, אך מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. בסוף השבוע ייגבר עומס החום ויתפתחו תנאי שרב