יום ב': תחזית מזג האוויר

התחזית: קריר עם סיכוי לטפטופים