יום ב': תחזית מזג האוויר

היום יהיה נאה והטמפרטורות יעלו מעט. מחר תורגש התחממות קלה נוספת, ביום רביעי תורגש עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מרגיל. בחמישי ובשישי יתפתחו תנאי שרב