יום ג': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר במשך היום יהיה נאה והטמפרטורות ירדו. מחר יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויתפתחו תנאי שרב. בחמישי יוסיף להיות שרבי בכל חלקי הארץ. בשישי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ובשבת מזג האוויר נוח עם ירידה נוספת בטמפרטורות