יום ו': תחזית מזג האוויר

במשך היום הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, בראשון ייעשה שרבי ובשני, ערב פסח, הטמפרטורות ירדו במידה משמעותית והשרב יישבר