יום ה': תחזית מזג האוויר

במשך היום הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת. מחר יהיה בהיר ותורגש התחממות קלה נוספת, בשבת עוד עלייה בטמפרטורות, בראשון ייעשה שרבי ובשני, ערב פסח, הטמפרטורות ירדו והשרב ישבר