יום א': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות יעלו וייתכן גשם מקומי וקל בצפון. מדי פעם ינשבו רוחות חזקות. מחר יהיה מעונן חלקית ותורגש התחממות קלה, ביום שלישי גשם מקומי צפוי לרדת בצפון ובמרכז מלווה ברוחות חזקות וירידה ניכרת בטמפרטורות