יום ג': תחזית מזג האוויר

התחזית:מזג האוויר ללא שינוי, גשם לפרקים צפוי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. חשש לשטפונות בוואדיות