יום א': תחזית מזג האוויר

לאחר התפזרות הערפילים מעל אזורנו ייעשה מעונן חלקית עד מעונן. הטפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה אך ייתכן גשם מקומי