יום ג': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר יהיה היום נוח והטמפרטורות ללא שינוי, מחר תורגש התחממות ניכרת בטמפרטורות ובסוף השבוע יתפתחו תנאי שרב ברוב חלקי הארץ