יום ו': תחזית מזג האוויר

הטמפרטורות יוסיפו לעלות היום ויהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. מחר מזג האוויר יהיה ללא שינוי. בראשון הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותהיה הקלה בעומס החום ובשני ובשלישי מזג האוויר יישאר דומה