יום ד': תחזית מזג האוויר

היום תורגש עליה נוספת בטמפרטורות ויהיה נאה בכל רחבי הארץ. העלייה תורגש בעיקר באזור ההרים. בסוף השבוע צפויה העליה להימשך ולקראת שבת יהיה מזג אוויר שרבי