יום ג': תחזית מזג האוויר

התקררות קלה אך הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהממוצע