יום ב': תחזית מזג האוויר

במהלך היום יהיה חם ויבש מהרגיל ויחולו תנאי שרב ברחבי הארץ. מחר יוסיף להיות חם ויבש אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי תורגש שוב התחממות ניכרת ויחולו תנאי שרב ברחבי הארץ, שישמרו עד יום שישי