יום ו': תחזית מזג האוויר

במהלך היום הטמפרטורות יעלו ויהיה חם ויבש מהרגיל. מחר תהיה עוד התחממות, ינשבו רוחות חזקות וייעשה אביך, בראשון האובך ישקע והטמפרטורות ירדו. בשני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וקיים סיכוי לגשם קל בעיקר בצפון הארץ