יום ו': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר היום יהיה נאה ותורגש התחממות קלה. מחר הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת וייעשה חם ויבש מהרגיל. בראשון משעות אחר-הצהריים יתחיל לרדת גשם שיתחזק בלילה. בשני יהיה גשום וסוער עם ירידה ניכרת בטמפרטורות וחשש לשיטפונות והצפות