יום ה': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר היום יהיה גשום לפרקים בצפון ובמרכז ומלווה בסופות רעמים ורוחות חזקות. ייתכנו שיטפונות והצפות. בשעות הערב הגשם יתפשט לדרום והטמפרטורות יירדו במידה ניכרת. הגשם ילווה אותנו עד יום שבת בצהריים, אז תחול התחממות שתימשך עד יום שני