יום א': תחזית מזג האוויר

מזג האוויר יהיה היום קריר. מחר יחל גשם ביישובי הצפון שייתפשט בשעות הערב לערי המרכז. הגשם ימשיך לרדת לסירוגין גם ביום שלישי מאזור הצפון ועד מרכז הנגב. ביום רביעי תחול התחממות קלה. מזג האוויר ביום חמישי יישאר ללא שינוי ניכר