יום ב': תחזית מזג האוויר

מחר יהיה עדיין חם. ביום רביעי ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון ובחוף. בחמישי דומה. ביום שישי ירידה נוספת בטמפרטורות וייתכן גשם