יום ה': תחזית מזג האוויר

היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ובעומס החום. ייתכן גשם מקומי. בימים הבאים תורגש התחממות ועלייה במידות החום