יום א': תחזית מזג האוויר

היום יהיה נאה ותורגש עלייה בטמפ', מחר תורגש ירידה קלה במידות החום, בשלישי וברביעי יעלו הטמפרטורות וישרור מזג אוויר נוח