יום ו': תחזית מזג האוויר

היום תחול התחממות נוספת ויעשה חם ויבש מהרגיל. בסוף השבוע הטמפרטורות יהיו גבוהות יחסית ויהיה חם ויבש מהרגיל. בתחילת השבוע תחול התקררות ניכרת. ביום כיפור מזג האוויר צפוי להיות נוח ואף ייתכנו טפטופים קלים בבוקר