יום ה: תחזית מזג האוויר

מזג האוויר ישאר ללא נאה וללא שינוי של ממש. הטמפרטורות יהיו דומות לאתמול