תחזית מזג האוויר ל-26.07.16

התחזית: הכבדה בעומס החום