תחזית מזג האוויר ל-18.07.16

התחזית: שינויים קלים בגבולות הממוצע