תחזית מזג האוויר ל-13.07.16

התחזית: הכבדה בעומס החום