תחזית מזג האוויר ל-06.07.16

התחזית: התחממות ניכרת