תחזית מזג האוויר ל-06.06.16

התחזית: היום התקררות נוספת - בשלישי ורבעי התחממות