תחזית מזג האוויר ל-30.05.16

התחזית: התחממות ניכרת