תחזית מזג האוויר ל-14.05.16

התחזית: התחממות ניכרת, שרב בהרים ובפנים הארץ