תחזית מזג האוויר ל-20.04.16

התחזית: התחממות ניכרת