תחזית מזג האוויר ל-18.04.16

התחזית: התחממות ניכרת