תחזית מזג האוויר ל-01.04.16

התחזית: התחממות ניכרת