תחזית מזג האוויר ל-09.03.16

התחממות ניכרת מזג האוויר