תחזית מזג האוויר ל-18.02.16

התחזית: לא שינוי ניכר במידות החום