תחזית מזג האוויר ל-10.02.16

התחזית: התחממות ניכרת